انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    ثبت اطلاعات تجهیزات الکترونیکی مدارس

    مجری:آموزش و پرورش کاشان

   • نمون برگ...

    پرسنل فنی حرفه ای و کاردانش

    مجری:آموزش و پرورش کاشان

   • نمون برگ...

    درخواست کد سنادی اتباع 98-97

    مجری:آموزش و پرورش کاشان

   • نمون برگ...

    درخواست بازنشستگی سال 97

    مجری:بازنشستگان

   • نمون برگ...

    هشتمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی ویژه فرهنگیان

    مجری:آموزش و پرورش کاشان

   صفحه: 1 2 3 4 5

   مجری: آموزش و پرورش کاشان | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
   29
   تعداد پاسخ

   برنامه كاری(فقط مخصوص كادر آموزشی)شاغلین در پست های مدیر، معاون، انبار دار، نیروی خدماتی، سرپرست نیازی به تكمیل قسمت زیر ندارند. ** روزهای موظف و غیر موظف جداگانه وارد شوند ** درصورتیكه ساعتی خالی می باشد با خط تیره (-) مشخص فرمائید. ** درصورتیكه در یك روز در دو هنرستان مشغول هستید در دو ردیف جداگانه وارد شود.

   مجری: آموزش و پرورش کاشان | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

   مجری: آموزش و پرورش کاشان | تاریخ اعتبار: ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
   490
   تعداد پاسخ

   مجری: بازنشستگان | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
   0
   تعداد پاسخ

   مجری: آموزش و پرورش کاشان | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

   جدیدترین نمون برگ ها